E-dowód osobisty

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Odtwórz” ]

Od 4 marca 2019 roku można składać wnioski o elektroniczny dowód osobisty. Taki e-dowód spełnia te same co do tej pory funkcje tj. potwierdza obywatelstwo i tożsamość oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dokument wygląda praktycznie tak samo jak jego poprzednicy. Dodatkowo pojawił się na nim numer CAN, a wewnątrz został umieszczony chip. Ten chip daje nowe możliwości:

  • e-dowód może być zarazem profilem osobistym, dzięki temu, że posiada zapisane cyfrowo imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia. Te dane stanowią certyfikat identyfikacji.
  • elektroniczny podpis dokumentów, podobnie jak to odbywa się np. za pomocą platformy EPUAP. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w dowodzie należy wyrazić na to zgodę.
  • podpis kwalifikowany. W dowodzie przewidziane jest miejsce na dane, które umożliwią składanie podpisu kwalifikowanego.
  • dokument podróży. W dowodzie znajduje się fotografia w formie cyfrowej, jest ona zarazem zdjęciem biometrycznym. Dzięki temu dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). To pozwoli na korzystanie z automatycznych bramek np. na lotniskach.
  • potwierdzenie obecności. Certyfikat obecności nie będzie wymagał podania kodu PIN i będzie umożliwiał potwierdzenie obecności w określonym miejscu i czasie.

Jak używać e-dowodu?

Użycie cyfrowej części dowodu, wymaga ustalenia przez posiadacza e-dowodu kodów PIN dla każdego z certyfikatów (4 cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Można je ustalić od razu w urzędzie gminy przy odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy. Aby używać certyfikatów z dowodu musisz posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Urządzenie powinno być zgodne ze specyfikacją dostępną na stronie:

Do korzystania z usług rekomendowane są przeglądarki Google Chrome lub Opera.

Wniosek o e-dowód można składać tradycyjnie lub za pomocą internetu (strona obywatel.gov.pl).
Sądzę, że taki dowód zautomatyzuje podróżowanie i składanie wniosków do urzędów. Ja na swój jeszcze trochę poczekam. Tymczasem, tym wpisem zbieram kilka istotnych informacji. Zapraszam do innych artykułów na blogu.